• ★ Yuto Kuroishi ★

   

  ★ Yuto Kuroishi ★

  Yuto Kuroishi

  ♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪ ♩

  ★ Yuto Kuroishi ★ ★ Yuto Kuroishi ★

  ♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪ ♩♫ ♬ ♪

  Shows auquels Yuto a participé :

  Tu est mon amour

  Sail Away